Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

HOTELLI SUOMUTUNTURI

+358 207 199 120

Kotakuja 1,

98720 Suomutunturi

myynti@suomutunturi.fi

1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

+358 207 199 121

myynti@suomutunturi.fi

Yhteyshenkilö Hannu Korva

2. Rekisterin nimi

Suomutunturin asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Suomutunturin toimesta asiakkaista, jotka ovat liittyneet rekisteriin

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, aikaisemmatvaraustiedot/asiointitiedot ja lomailun kannalta oleelliset tiedot laskettelutarvikkeiden vuokraamisesta ja muiden palveluiden käytöstä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma liittymisilmoitus sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

8. Tarkastusoikeus

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle

9. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä saamassaan sähköpostissa olevalla linkillä.

Takaisin ylös
Takaisin ylös

Tarjoukset
Varaa majoitus
Osta hissiliput